Idee

Prin proiectul „Echilibru social prin economie socială” – SES11, Fundaţia Aequilibrium şi compania Media One au înființat 11 structuri de economie socială (SES) – unități care acționează în spiritul incluziunii şi egalităţii de şanse. Compania „Tours Boutique” este una dintre aceste SES-uri.

SES-urile au domenii de activitate foarte variate, de la magazin online la atelier de croitorie. Acestea asigură locuri de muncă pentru persoane ce fac parte din grupuri vulnerabile, oferindu-le astfel şansa de a se reintegra într-un mod sănătos în societate.

Baza necesară dezvoltării celor 11 SES-uri (costurile de înfiinţare, dotarea cu elemente de birotică şi echipamente specifice activităţii fiecărui SES, salariile pentru susţinerea angajaţilor timp de 6 luni) a fost asigurată prin finanţare din Fondul Social European, urmând ca după această perioadă, SES-urile să devină sustenabile prin propria activitate.

Proiectul, derulat pe o perioadă de 12 luni începând din ianuarie 2015, s-a desfășurat în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, atât în mediul rural cât şi în cel urban. Prin această iniţiativă au fost create 58 de noi locuri de muncă, dintre care 47 destinate persoanelor din grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, membri ai familiilor monoparentale, membri ai familiilor cu peste doi copii, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, victime ale violenţei în familie, femei aflate în situații de risc, persoane de etnie romă şi persoane care au părăsit timpuriu şcoala).