Zis și facut

Un proiect bine gândit presupune acţiuni eficiente şi clar structurate. Activităţile prevăzute în proiectul „Echilibru social prin economie socială” – SES11 au dus la îndeplinirea cu succes a obiectivului general asumat.

Obiectivul general: creşterea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele din grupuri vulnerabile prin dezvoltarea de structuri ale economiei sociale şi de forme inovatoare şi flexibile de ocupare, adaptate dinamicii pieţei muncii şi adresate grupurilor vulnerabile.

Activități:

A.1. Activităţi de management

A.1.1. Planificare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare;

A.1.2. Planificarea şi realizarea achiziţiilor din proiect;

A.1.3. Arhivarea documentelor proiectului.

A.2. Informare şi publicitate

A.2.1. Realizarea conferinței de lansare;

A.2.2. Realizarea conferinţei de închidere;

A.2.3. Dezvoltarea, actualizarea şi mentenanţa website-ului proiectului;

A.2.4. Realizarea şi distribuirea materialelor;

A.2.5. Proiectarea şi derularea campaniei naţionale de conştientizare;

A.2.6. Derularea meselor rotunde la nivel regional.

A.3. Sesiuni regionale de consiliere–economie socială

A.4. Suport pentru înfiinţarea, funcţionarea şi sustenabilitatea SES-urilor

A.4.1. Coordonarea şi monitorizarea SES-urilor;

A.4.2. Realizarea şi administrarea platformei electronice de suport SES-uri.

A.5. Înfiinţarea şi funcţionarea celor 11 SES-uri

A5.1. Înfiinţarea şi dotarea celor 11 SES-uri;

A5.2. Formarea profesională;

A5.3. Angajarea şi remunerarea personalului SES-urilor;

A5.4. Lansarea şi funcţionarea SES-urilor.